Welkom op de website van het Verkeersplatform van Ternat!

Ingediend door Steven op vr, 10/28/2016 - 12:06

 Welkom op de website van het Verkeersplatform van Ternat!

 

 

Bezwaar tegen het aanleggen van een winkelcentrum op de voormalige ikea-site aan de Morettestraat

 

Het VP van Ternat heeft bezwaar tegen het aanleggen van een winkelcentrum op voorgenoemde site omwille van de gevolgen voor de mobiliteit.

 

Dit project zal extra verkeer aantrekken naar de Assesteenweg die nu al vaak volledig verzadigd is. Het sluipverkeer zal nog toenemen, wat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid nog meer onder druk zal zetten. Zowel het probleem van de Assesteenweg, het sluipverkeer en de verkeersveiligheid kwamen uit onze enquête als een grote prioriteit naar voor.

 

Er gaat in het project te weinig aandacht naar openbaar vervoer en veilige fiets- en voetpaden: dit was nochtans de grootste bezorgdheid bij de bevolking.

 

We vinden dat er éérst werk moet gemaakt worden van de uitvoering van de nodige werken aan de wegeninfrastructuur: aanpak van het op- en afrittencomplex aan de E40 en van de overwegproblematiek.

 

We vragen jullie dus om te handelen in het voordeel van de Ternatteraars die al jaren vragen om deze broodnodige werken aan te vatten en niet om de huidige situatie nog hopelozer te maken. Niemand heeft wat aan vage beloftes van hypothetische projecten rond die infrastructuurwerken: eerst de concrete wegenaanpassingen (rekening houdend met het STOP-principe) en daarna pas de andere projecten.